Danh mục Pháp lý Căn hộ Roxana Plaza

0
517

Danh mục Pháp lý Căn hộ Roxana Plaza

Giấy chứng thực đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế Công ty TNHH XD DV TM ĐT Bất Động Sản Tường Phong số 0302263809 Danh mục Pháp lý Căn hộ Roxana Plaza. 

Giấy chứng nhận quyền dùng đất số BA163242 tên Công ty TNHH XD DV TM ĐT BĐS Tường Phong – Danh mục Pháp lý Căn hộ Roxana Plaza

Giấy chứng nhận quyền tiêu dùng đất số BA264134 tên Bà Phạm Thị Ngọc Liên. – Danh mục Pháp lý Căn hộ Roxana Plaza

Giấy chứng nhận đầu tư số 46121000077 – UBND tỉnh giấc Bình Dương cấp ngày 24/01/2011.

Biên bản thỏa thuận về việc giao đất để xây dựng dự án.

Công văn số 3354/UBND-KTTH ngày 01/11/2010 của UBND thức giấc Bình Dương v/v bố trí địa điểm dự án đầu tư.

Công văn số 841/TC-QC, Hà Nội ngày 19/10/2010 – Bộ Tổng Tham Mưu Cục Tác Chiến v/v chấp thuận độ cao tĩnh không xây dựng công trình.

Công văn số 2849/UBND-KT, UBND huyện Thuận An ngày 22/12/2010 v/v đấu nối hệ thống thoát nước của dự án xây dựng.

Công văn số 147/SXD-QH, UBND Tỉnh Bình Dương – Sở xây dựng ngày 25/01/2011 v/v thỏa thuận kiến trúc quy hoạch công trình Khu nhà ở thương nghiệp – dịch vụ Contentement Plaza.

Giấy phép xây dưng số 626/GPXDT của UBND thức giấc Bình Dương – Sở xây dựng ngày 21/04/2011.

Quyết định số 418/QĐ-UBND về việc chuẩn y Báo cáo đánh giá tương tác môi trường của dự án – Danh mục Pháp lý Căn hộ Roxana Plaza

Giấy chứng thực thẩm phê chuẩn về phòng cháy và chữa cháy số 69/TD-PCCC, Bộ Công An tỉnh Bình Dương ngày 24/02/2011

Công văn số 465/SXD-HĐXD quan điểm về mẫu mã cơ sở Công trình Khu nhà ở thương nghiệp – dịch vụ Contentment Plaza.

Sơ đồ lồng ghép quy hoạch 

Bản thuyết minh khoảng trống khu nhà ở thương mại – dịch vụ Contentment Plaza